Na tom, aby sa tretí sektor v našom kraji neustále rozvíjal a napredoval, nám naozaj záleží. Preto sme vytvorili sériu nástrojov na zdieľanie skúseností a sieťovanie neziskových organizácií a občianskych združení naprieč Trnavského kraja, i v rámci jednotlivých okresov.


Na tomto mieste nájdete informácie o našich spolupracujúcich infoBODKÁCH – kontaktných centrách Trnavského kraja, o aktuálnych aktivitách neziskových organizácií či grantových výzvach.

Zavolaj / napíš / navrhni

infoBODKY

Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram