infoBODKY

Spojte sa s kontaktnými centrami Trnavského kraja.

InfoBodky sú kontaktné miesta, prostredníctvom ktorých sa iné občianske združenia či neziskové organizácie pôsobiace v neziskovom a komunitnom sektore z daného okresu môžu informovať o možnostiach ako založiť vlastnú organizáciu, ako napísať projekt či ako požiadať o grant.

Preto ak chcete získať pomoc od etablovaných a skúsených aktérov dlhodobo pôsobiacich v neziskovom sektore, kontaktujte svoju infoBODKU.

Čo sú infoBODKY?

  1. Sme prvým kontaktom občianske združenia a iné iniciatívy v okrese
  2. Prepájame občianske združenia navzájom
  3. Vytvárame priestor pre komunikáciu a výmenu skúseností
  4. Informujeme občianske združenia o príležitostiach a možnostiach podpory, grantoch a dotáciách
  5. Sme miestom, kde sa môžu občianske združenia  stretávať a získavať informácie a kontakty
  6. Mapujeme situáciu v okrese a kraji a pomáhame občianskym združeniam  lepšie sa orientovať
  7. Informujeme Trnavský samosprávny kraj o tom, čo občianska spoločnosť potrebuje
  8. Pomáhame občianskym združeniam pri ich založení a rozvoji ich činnosti a i.

infoBODKA Skalica - Etc. Skalica

Skalica

Rastislav Strhan
infobodka.skalica@kira.sk
+421 905 721 287

infoBODKA Senica - Senica 2.0

Senica

Marek Štítny
infobodka.senica@kira.sk
Tím Senica 2.0
+421 915 454 630
www.senica20.sk

infoBODKA Trnava - Baterkáreň

infoBODKA Piešťany - OZ Myška

Piešťany 

Ivan Samko
infobodka.piestany@kira.sk
0944 667 770
ozmyska@ozmyska.sk 

infoBODKA Hlohovec - Čas pre rodinu

infoBODKA Galanta - Hanza Galanta

infoBODKA Sereď - KC Priestor

Sereď

Mirka Sabová Dudášová
infobodka.sered@kira.sk  
mirka@kcpriestor.sk
+421944381299

infoBODKA Dunajská Streda - Komunita DS

Zavolaj / napíš / navrhni

infoBODKY

Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram