EIT Connect New European Bauhaus Call (2023)

Cieľom výzvy na predkladanie návrhov v rámci projektu Connect New European Bauhaus (NEB) je aktivizovať riešenia a iniciatívy vytvorené občanmi s cieľom riešiť výzvy, ktorým čelia európske mestá, prímestské a vidiecke oblasti a uľahčiť tak výmenu poznatkov a zároveň sa zamerať na udržateľnosť a inkluzívnosť. Grant je určený na spoločné navrhovanie a spoluzodpovednosť za verejný priestor, sociálnu aktiváciu a vzdelávacie aktivity zamerané na aspoň jednu z výziev EIT NEB, ktoré vychádzajú zo štyroch tematických osí NEB:

  • Opätovné spojenie s prírodou
  • Opätovné získanie pocitu spolupatričnosti
  • Uprednostnenie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú
  • Potreba dlhodobého myslenia v rámci životného cyklu v priemyselnom ekosystéme
Čas od: 05.08.2023
Čas do: 29.09.2023
Link: https://www.eitmanufacturing.eu/calls/connect-new-european-bauhaus-call/
Suma: 15 000

Zavolaj / napíš / navrhni

infoBODKY

Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram