Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (2023)

Podpora je určená na podporu aktivít environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a ďalšie aktivity. Pre samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávací sektor. Na tvorbu a vývoj vzdelávacích aktivít pre materské školy, základné školy, marginalizované skupiny, občianske združenia na propagáciu ochrany prírody. Uhrádza sa maximálne 95% z projektu.

Čas od: 26.06.2023
Čas do: 28.08.2023
Link: https://envirofond.sk/oblast-e-environmentalna-vychova-vzdelavanie-a-osveta/
Suma: 200 000 €

Zavolaj / napíš / navrhni

infoBODKY

Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram