Hop on schéma v rámci Horizont Európa (2023)

Nájdite si vhodný projekt, ktorý korešponduje s vašou odbornosťou, a požiadate koordinátora projektu, aby vás zaradil do tímu. Nemusíte sa osobitne uchádzať, pretože to zabezpečí samotný koordinátor. Hop-on Facility schéma má za cieľ podporiť až 160 takýchto projektov. 

Miesto: https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-widening-participation-and-spreading-excellence/hop-facility_en
Čas od: 02.08.2023
Čas do: 26.09.2024
Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on
Suma: 600 000 €

Zavolaj / napíš / navrhni

infoBODKY

Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram