Podpora participácie detí a mladých ľudí na občianskom živote (2023)

Výzva je zameraná na podporu organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zvýšenia účasti detí a mladých ľudí (od 14 rokov) na spoločenskom a politickom živote.Opravený uchádzač musí preukázať zhodu so základnými právami a hodnotami EÚ, ako aj dosiahnutými výsledkami v oblasti občianskeho vzdelávania alebo aktívneho pôsobenia s mládežou v príslušnej krajine EÚ. Organizácie zahrňujúce deti do svojich aktivít musia mať v platnosti vnútorné smernice alebo politiku na ochranu detí v súlade s normami Keeping Children Safe - Child Safeguarding standards.

Miesto: Slovensko/EÚ
Čas od: 11.09.2023
Čas do: 01.11.2023
Link: https://www.gmfus.org/podpora-participacie-deti-mladych-ludi-na-obcianskom-zivote-prostrednictvom-vzdelavania
Suma: 10 000 - 25 000 €

Zavolaj / napíš / navrhni

infoBODKY

Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram