Posilnenie účasti zraniteľných skupín v rozhodovacích procesoch verejného života (2023)

Výzva je zameraná na podporu organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zvýšiť občiansku angažovanosť zraniteľných skupín v politickom a verejnom živote. Opravený uchádzač musí preukázať zhodu so základnými právami a hodnotami EÚ, ako aj dosiahnutými výsledkami v oblasti občianskeho vzdelávania alebo aktívneho pôsobenia s mládežou v príslušnej krajine EÚ. 

Zavolaj / napíš / navrhni

infoBODKY

Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram