Rozprúdime regióny

V siedmom ročníku grantového programu chceme opäť chceme podporiť projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti.

Od prvého ročníka v programe okrem originálnych projektov pre komunity, podporujeme aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Opakovane dávame priestor aj projektom, ktoré napomáhajú k zbližovaniu rôznych kultúr a skupín v spoločnosti, posilňujú dialóg a pochopenie medzi nimi a prispievajú vzájomnému spoznávaniu.

O podporu z programu sa môžu uchádzať tieto subjekty pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE:

  • obce a mestá
  • mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,...)
  • kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská,...)
  • športové kluby
  • školy, školské zariadenia a základné umelecké školy
Čas do: 13.06.2023
Link: https://www.nadaciazse.sk/projekt/rozprudime-regiony
Suma: 1500 €

Zavolaj / napíš / navrhni

infoBODKY

Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram