Energia pre teba 2023

Energia pre teba 2023 podporí 10 bežeckých, cyklistických, nordic-walkingových alebo turistických podujatí s charitatívnym rozmerom na území západoslovenského kraja finančným príspevkom vo výške 1.000,-EUR. Finančný príspevok je určený na úhradu nákladov súvisiacich s organizáciou podujatia, napríklad náklady na medializáciu podujatia v regionálnych médiách, catering pre účastníkov podujatia, prenájom priestorov, honoráre účinkujúcich, náklady na výrobu medailí a iné. Športové podujatie musí mať charitatívny rozmer, prostredníctvom verejnej […]