Výzvy

Zoznam aktuálnych výziev na financovanie vašich aktivít, projektov a nápadov.

Granty z Vyšehradského fondu 2023

Cieľom Fondu je rozvíjať inovatívne nápady prostredníctvom kvalitných projektov regionálnej spolupráce. Môže ísť o inovatívne nápady, sociálne témy, rozvoj cestovného ruchu, alebo napríklad projekty v oblasti umenia či vzdelávania.

24.01.2023
01.10.2023
nie je stanovená

BIN BF04

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív BIN BF04 podporenú z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Cieľom Výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na rozvoj a posilnenie biznis partnerstiev medzi subjektmi z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (donorských štátov) a Slovenska. Ťažiskovými oblasťami podpory sú Oprávnenými žiadateľmi sú akékoľvek verejné, súkromné subjekty, komerčné alebo nekomerčné, ako aj mimovládne organizácie založené […]

01.01.2023
30.06.2024
1000 - 10 000 €

DGVBF04

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu DGVBF04 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Domáce a rodovo podmienené násilie“ určenú na bilaterálne iniciatívy medzi subjektami z Nórskeho kráľovstva a Slovenskej republiky pôsobiacimi v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia:

01.01.2023
20.12.2023
10 000 €

Stronger Roots for Civil Society

V programe Stronger Roots pomáhame organizáciám občianskej spoločnosti, aby oslovovali ľudí okolo seba, zapájali ich do svojej práce a vytvárali si vôkol seba široké komunity priaznivcov, darcov, dobrovoľníkov a nových partnerov. Vďaka nim sa stávajú odolnejšími a zároveň tak môžu efektívne prispievať k riešeniu problémov, ktoré nás trápia, i zlepšovať život všetkých nás.

01.01.2023
25.05.2023
20 000 - 30 000 €

EU-CARE

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (ďalej len EU-CARE) je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na túto situáciu. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora. Národný projekt EU-CARE realizuje konzorcium šiestich […]

03.03.2023
31.12.2023
rôzna

Zavolaj / napíš / navrhni

infoBODKY

Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram