Výzvy

Zoznam aktuálnych výziev na financovanie vašich aktivít, projektov a nápadov.

EIT Connect New European Bauhaus Call (2023)

Cieľom výzvy na predkladanie návrhov v rámci projektu Connect New European Bauhaus (NEB) je aktivizovať riešenia a iniciatívy vytvorené občanmi s cieľom riešiť výzvy, ktorým čelia európske mestá, prímestské a vidiecke oblasti a uľahčiť tak výmenu poznatkov a zároveň sa zamerať na udržateľnosť a inkluzívnosť. Grant je určený na spoločné navrhovanie a spoluzodpovednosť za verejný priestor, sociálnu aktiváciu a vzdelávacie aktivity zamerané na aspoň jednu z výziev EIT NEB, ktoré vychádzajú […]

05.08.2023
29.09.2023
15 000

Rozvoj administratívnych a analytických kapacít samospráv a neziskových organizácií (2023)

Výzva je zameraná na investície do rozvoja administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych samospráv a mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v komunite alebo partnerov pôsobiacich v komunite. Výzva je v rámci programu https://eurofondy.gov.sk/program-slovensko/

30.09.2023
3 850 000 €

Granty z Vyšehradského fondu 2023

Cieľom Fondu je rozvíjať inovatívne nápady prostredníctvom kvalitných projektov regionálnej spolupráce. Môže ísť o inovatívne nápady, sociálne témy, rozvoj cestovného ruchu, alebo napríklad projekty v oblasti umenia či vzdelávania.

24.01.2023
01.10.2023
nie je stanovená

Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (2023)

Podpora je určená na podporu aktivít environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a ďalšie aktivity. Pre samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávací sektor. Na tvorbu a vývoj vzdelávacích aktivít pre materské školy, základné školy, marginalizované skupiny, občianske združenia na propagáciu ochrany prírody. Uhrádza sa maximálne 95% z projektu.

26.06.2023
28.08.2023
200 000 €

Kiraton

Krajská inovačná a rozvojová agentúra v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja pripravuje už tretí ročník úspešného 24-hodinového hackathonu s názvom Kiraton. Témou tohtotočného Kiratonu je podpora a rozvoj dobrovoľníctva.

22.09.2023
23.09.2023
2.500 eur

Zavolaj / napíš / navrhni

infoBODKY

Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram