Výzvy

Zoznam aktuálnych výziev na financovanie vašich aktivít, projektov a nápadov.

Granty z Vyšehradského fondu 2023

Cieľom Fondu je rozvíjať inovatívne nápady prostredníctvom kvalitných projektov regionálnej spolupráce. Môže ísť o inovatívne nápady, sociálne témy, rozvoj cestovného ruchu, alebo napríklad projekty v oblasti umenia či vzdelávania.

24.01.2023
01.10.2023
nie je stanovená

Hop on schéma v rámci Horizont Európa (2023)

Nájdite si vhodný projekt, ktorý korešponduje s vašou odbornosťou, a požiadate koordinátora projektu, aby vás zaradil do tímu. Nemusíte sa osobitne uchádzať, pretože to zabezpečí samotný koordinátor. Hop-on Facility schéma má za cieľ podporiť až 160 takýchto projektov. 

02.08.2023
26.09.2024
600 000 €

Rozprúdime regióny

V siedmom ročníku grantového programu chceme opäť chceme podporiť projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti. Od prvého ročníka v programe okrem originálnych projektov pre komunity, podporujeme aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Opakovane dávame priestor aj projektom, ktoré napomáhajú k zbližovaniu rôznych kultúr a skupín v spoločnosti, posilňujú dialóg a pochopenie […]


13.06.2023
1500 €

Zavolaj / napíš / navrhni

infoBODKY

Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram